Fysiotherapie

Wij moeten dagelijks kunnen rekenen op ons lichaam. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degenen die daar alles van weten zijn onze fysiotherapeuten. Bij Fysio on the Move kunt u terecht voor de behandeling van uw klachten, maar ook om klachten te voorkómen.

EEN PERSOONLIJKE BEHANDELING
Oefentherapie is vaak een belangrijk onderdeel van onze behandeling. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat voor u de beste manier van bewegen is. Oefentherapie geeft u vertrouwen in uw lichaam terug. De therapie is gericht op het vergroten van de spierkracht en de flexibiliteit van de gewrichten. De oefeningen kunnen ook helpen om de houding te verbeteren en het lichaam sterker te maken. Soms werken we met ademhalingstechnieken en/of ontspanningstechnieken.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn oefeningen die u thuis moet doen. U krijgt een schema mee met oefeningen toegespitst op uw situatie, uw klacht en uw mogelijkheden. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van bepaalde massage/rekkingstechnieken. Door deze gerichte en persoonlijke begeleiding krijgt u inzicht in uw klacht en wat deze klacht veroorzaakt. Vervolgens leert u bewust te bewegen om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen.

VRAGEN EN OVERLEGGEN
Vaak is het doel is dat u weer pijnvrij kunt functioneren. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten met de op u toegespitste oefeningen. Wij horen graag wat u voelt en staan altijd open voor uw vragen als iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en onze fysiotherapeuten draagt bij aan uw herstel.

Manuele therapie

Manuele therapie is gericht op het verbeteren van houding en bewegingen via beinvloeding van de gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: verbetering van de bewegingsvrijheid en minder pijn. De manueel therapeuten geven daarnaast instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in bewegen.

SPECIALISTEN IN BEWEGING
De manueel therapeut volgt ná de opleiding fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie. Daarmee worden extra kennis en vaardigheden opgedaan om de klachten aan het bewegingsapparaat, in het bijzonder van de wervelkolom, snel en effectief te beoordelen en te verhelpen.

Manueeltherapeuten bij Fysio on the Move: Tim Beijerbergen, Jos Beijerbergen, Melvin Bos (in opleiding).

 

Sport fysiotherapie

U bent geblesseerd. Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer het veld in, de baan op, fietsen, hardlopen enzovoorts Een sportgerichte behandeling en begeleiding van onze sportfysiotherapeut zorgt daarvoor. Samen met de therapeut herstelt u tot uw oorspronkelijke sportniveau. Onze NVFS geregistreerde sportfysiotherapeut geeft deskundig advies, of het nu gaat over de zadelhoogte van uw fiets of over trainingsopbouw.

Sportfysiotherapie helpt niet alleen sporters weer op weg, maar biedt ook uitkomst voor wie (weer) wil beginnen met bewegen. Misschien bent u in de loop van de tijd zwaarder geworden, of is het vanwege een handicap of chronische ziekte nu eenmaal niet zo eenvoudig om (weer) te gaan sporten.

Sportfysiotherapeut Joyce Rookhuizen – Stoker helpt u weer op weg!

Psychosomatische therapie

Psychische overbelasting uit zich vaak in klachten als hoofdpijn, hyperventilatie, burn-out, slaapstoornissen, angstklachten en chronische pijn. Onze psychosomatische fysiotherapeut stelt aan de hand van een zorgvuldig onderzoek op basis van een uitgebreide intake en het invullen van diverse klachtenlijsten een behandelplan op samen met de patiënt.

Onze psychosomatische therapeuten volgden na hun opleiding fysiotherapie, een driejarige opleiding psychosomatische fysiotherapie waarin veel aandacht is voor de samenhang tussen lichamelijk klachten en psychische (over)belasting. Behandeling bestaat vaak uit het aanleren van diverse ontspanningstechnieken, zoals mindfulness. Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van de bewustwording over het eigen functioneren.

Psychosomatische fysiotherapeut werkzaam bij Fysio on the Move: Sonja Beijerbergen

Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Lymfoedeem ontstaat bijvoorbeeld doordat de afvoer van lymfevocht is verminderd. Dit kan leiden tot vochtophoping in armen en benen, het gezicht of de romp. Ook oncologische aandoeningen als borstkanker, of medische ingrepen kunnen oedeemklachten veroorzaken. De behandeling van deze klachten bestaat uit een combinatie van:

 • Manuele lymfedrainage: Een massagetechniek ter stimulering van de afvoer van lymfevocht.
 • Compressietherapie: Om de zwelling zo snel mogelijk te verminderen, zullen soms bandages gebruikt worden. Deze bandages zijn niet altijd prettig, maar wel een belangrijk onderdeel van de therapie.
 • Oefentherapie: Gericht op mobiliteit, kracht, stimuleren van niet aangedane lymfevaten en conditietraining.
 • Ademtherapie: Specifieke ademhalingsoefeningen zijn een stimulans voor de afvoer van lymfevocht.
 • Voorlichting: Over de behandeling en de gevolgen van de behandeling. huidverzorging, voeding, preventie van oedeem en zelfhulp.

Om te zorgen dat de vochtophopingen niet terugkeren, is soms een Therapeutische Elastische Kous (TEK) nodig. Deze kous zullen wij zelf aanmeten.

Oedeem therapeut Adriette Marchant-Mak verzorgt bij ons deze behandelvorm.

Bekkentherapie

De bekkenbodemspieren zijn belangrijk voor het dagelijks bewegen en het voorkomen van rug-en bekkenpijn. Ze werken nauw samen met de buik- en rugspieren. Een klacht in het bekken leidt al snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. Gerichte fysiotherapie verhelpt en voorkomt dergelijke klachten. Wij leren u alle relevante spieren rondom het bekken te herkennen en te gebruiken. Wij geven ook advies over hulpmiddelen, zoals een bekkenband. Zwangere vrouwen met bekkenpijn helpen wij actief te blijven en optimaal te blijven functioneren.

Problemen rond het bekken ontstaan vaak door bijv. een verkeerde manier van plassen of ontlasten. Blaasontstekingen, buik- of prostaatoperaties en zwangerschap en bevalling kunnen ook leiden tot problemen. Voorbeelden van deze problemen zijn:

 • Ongewild urineverlies
 • Verlies van ontlasting
 • Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen of ontlasten
 • Te veel of te vaak naar het toilet moeten
 • Pijn in de onderbuik, bekkenbodem, bij het stuitje of schaambeen
 • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
 • Seksuele problemen kunnen ook samenhangen met niet goed functionerende spieren

Astrid ter Wal bekkentherapeut, geeft u inzicht en uitzicht bij het verhelpen van bovenstaande problemen.

Dry Needling

Dry needling is een techniek, waarbij de therapeut spieren met een naald aanprikt. Deze therapievorm is zeer effectief voor de behandeling van ‘knopen’ (‘tenderpoints’) in een spier. Dit zijn kleine verhardingen die voor vervelende, uitstralende pijnklachten kunnen zorgen.De therapeut plaatst gericht, zeer dunne naaldjes in een spier om deze snel en langdurig te laten ontspannen.

Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Het is gebaseerd op de westerse anatomische en neurofysiologische kennis. (Het is dus géén acupunctuur). Bij dry needling gebruikt de therapeut meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikt.

Dry Needling therapeut bij Fysio on the Move: Jos Beijerbergen

Revalidatie

Na een ongeval of operatie kan het nodig zijn om met professionele hulp opnieuw te leren bewegen. De fysiotherapeut stelt samen met u een persoonlijk behandelplan op om stapje voor stapje, in verantwoord tempo te revalideren. Bij ons kunt u revalideren na operaties aan heup, knie of rughernia, na een beroerte, een dwarslaesie en tal van andere indicaties. De revalidatie vindt plaats ná uw ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Revalidatie therapeut werkzaam bij Fysio on the Move: Astrid ter Wal, Adriette Marchant- Mak, Joyce Rookhuizen en Melvin Bos

Flexchair

Fysio on the Move zet de flexchair in bij mensen met langdurig lage rugklachten. De flexchair traint op een speelse en actieve manier de diepe buik- en rugspieren (Corestability). De stoel heeft geen rug- en armleuning en dankzij twee kogelgewrichten kan de flexchair alle kanten op bewegen. Het prettige van een behandeling met de Flexchair ® is, dat u op een interactieve leuke manier uw spieren traint. Het lijkt in het begin gemakkelijk, maar naarmate u beter wordt, wordt het niveau steeds hoger. U ziet op de monitor direct resultaat van uw inspanningen. In een 6 weekse cursus krijgt de rug zijn vrijheid van bewegen terug.

Oefengroepen

Veel mensen willen graag actief bewegen of sporten. De drempel om naar een sportschool of een vereniging te stappen is voor sommigen erg hoog. Als u veilig wilt sporten of om gezondheidsredenen niet aan reguliere sportactiviteiten deel kunt nemen, zijn onze oefengroepen misschien iets voor u.

Bij ons kunt u sporten op uw eigen niveau, in uw eigen tempo, met aandacht voor specifieke klachten.”

21 december 2015

Wij bieden u de mogelijkheid te sporten op uw eigen niveau, in uw eigen tempo, met aandacht voor specifieke klachten. Onze therapeut geeft persoonlijke begeleiding en aanwijzingen en zien erop toe dat u de oefeningen goed uitvoert. Om die individuele aandacht te kunnen waarborgen, zullen de groepen bestaan uit maximaal 6 personen, die elk met hun eigen programma trainen.

Oefengroep fysiotherapeut bij Fysio on the Move: Adriette Mak, Joyce Rookhuizen

Yoga

Yoga is een bewegingsvorm die lichaamshoudingen combineert met adem-, ontspannings- en concentratieoefeningen. Het heeft een positief effect op het lichamelijk en geestelijk evenwicht, niet alleen tijdens de les, maar ook daarbuiten.

Ervaar zelf wat yoga kan doen voor uw balans en doe mee met een gratis proefles!”

21 december 2015

Een les bestaat uit een variatie van staande, zittende en liggende houdingen. Er is veel aandacht voor de verbinding van adem en beweging. De bewegingen worden ondersteund door de adem. Door de concentratie op de adem komt er meer rust in het denken. Er ontstaat meditatieve aandacht voor het lichaam, die leidt tot verstilling. Daarnaast zijn er in elke les ontspanningsoefeningen, concentratie- en meditatieve oefeningen. Aan het einde van de les is er een lange ontspanning.

Yoga docente bij Fysio on the Move: Annette van Greuningen van YOGAnnette