Wanneer men COVID-19 doorgemaakt heeft, kan dit invloed hebben op verschillende lichaamsfuncties, zoals longen, hart, geur/smaak, spieren en conditie. Veel mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt, ervaren naast fysieke beperkingen ook problemen op emotioneel, cognitief en/of sociaal gebied. Het gaat hier om zowel diegene die een ziekenhuisopname hebben gehad, als al die mensen die thuis COVID-19 hebben doorgemaakt. 

Patiënten hebben veel baat bij adequate fysiotherapeutische revalidatie, vaak in samenwerking met andere disciplines zoals huisarts, ergotherapeut, diëtist en psycholoog.

Onze fysiotherapeuten (Angela en Joyce ) ondersteunen u in het herstel na Covid-19. We kijken tijdens het eerste intakegesprek, samen met u naar de mogelijkheden om de activiteiten in het dagelijks leven te hervatten.

Onze fysiotherapeut legt uit

Ontmoet uw therapeut