Meer inzicht in motorische klachten bij kinderen

Sommige kinderen ontwikkelen hun motoriek vertraagd of op een afwijkende manier. Er is dan sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. Het kind beweegt zich onhandig of houterig en valt of stoot zich vaak. Dat is erg frustrerend voor het kind, want spelen met leeftijdsgenootjes is lastig.

Kinderen leren spelenderwijs, dus problemen bij het bewegen kunnen het leren in de weg staan en daardoor een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het leven van het kind en (indirect) zijn of haar ouders. Kinderen vragen daarom een specifieke eigen benaderingswijze van de therapeut.

Herkent u uw kind in dit verhaal? Onze kinderfysiotherapeut helpt kinderen van 0-16 bij de ontwikkeling van hun motoriek. Om de oorzaak van de problemen te achterhalen doet onze fysiotherapeut onderzoek, als dat nodig is ook in samenwerking met andere disciplines. Er wordt ingespeeld op de voortdurende verandering van groei en ontwikkeling van kind.

Maak direct een afspraak

Onze fysiotherapeut legt uit

Ontmoet uw therapeut