Meer inzicht in oncologische klachten

Mensen die kanker hebben (gehad) kunnen problemen krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling. Soms houden mensen restverschijnselen over, denk hierbij aan vermoeidheid. Daardoor zijn ze geneigd om minder te bewegen, terwijl voor hen bewegen juist extra belangrijk is. Een actieve leefstijl draagt bij aan de overlevingskans en het kan risicofactoren voor (het terugkeren van) kanker verminderen.

Oncologie en oedeem zijn nauw verbonden aan elkaar. Lymfoedeem is een ophoping van lymfevocht in het lichaam. De hoeveelheid aangemaakte lymfe kan niet tijdig afgevoerd worden, waardoor er zwelling kan optreden. De klachten door oedeem kunnen aangegeven worden als vochtopname, gevoel van zwaarte, vermoeidheid en een gespannen gevoel in het aangedane lichaamsdeel. De oedeemtherapeut stimuleert de afvoer van vocht.

Bij sommige van deze problemen kan de oncologiefysiotherapeut helpen. De oncologiefysiotherapeut helpt zowel voor, tijdens als na de behandeling in het ziekenhuis. Centraal staan uw doelen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Maak direct een afspraak

Ontmoet uw therapeut