Fysiotherapie

Wij moeten dagelijks kunnen rekenen op ons lichaam. Lopen, staan, springen, bukken, het zijn vaak volkomen vanzelfsprekende bewegingen. Dat bewegen niet zo vanzelfsprekend is, beseft u pas als u ergens last van krijgt. Als het lichaam even niet meewerkt. Degenen die daar alles van weten zijn onze fysiotherapeuten. Bij Fysio on the Move kunt u terecht voor de behandeling van uw klachten, maar ook om klachten te voorkómen.

EEN PERSOONLIJKE BEHANDELING
Oefentherapie is vaak een belangrijk onderdeel van onze behandeling. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat voor u de beste manier van bewegen is. Oefentherapie geeft u vertrouwen in uw lichaam terug. De therapie is gericht op het vergroten van de spierkracht en de flexibiliteit van de gewrichten. De oefeningen kunnen ook helpen om de houding te verbeteren en het lichaam sterker te maken. Soms werken we met ademhalingstechnieken en/of ontspanningstechnieken.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn oefeningen die u thuis moet doen. U krijgt een schema mee met oefeningen toegespitst op uw situatie, uw klacht en uw mogelijkheden. Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van bepaalde massage/rekkingstechnieken. Door deze gerichte en persoonlijke begeleiding krijgt u inzicht in uw klacht en wat deze klacht veroorzaakt. Vervolgens leert u bewust te bewegen om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen.

VRAGEN EN OVERLEGGEN
Vaak is het doel is dat u weer pijnvrij kunt functioneren. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten met de op u toegespitste oefeningen. Wij horen graag wat u voelt en staan altijd open voor uw vragen als iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en onze fysiotherapeuten draagt bij aan uw herstel.

Manuele therapie

Manuele therapie is gericht op het verbeteren van houding en bewegingen via beinvloeding van de gewrichten. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: verbetering van de bewegingsvrijheid en minder pijn. De manueel therapeuten geven daarnaast instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in bewegen.

SPECIALISTEN IN BEWEGING
De manueel therapeut volgt ná de opleiding fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie. Daarmee worden extra kennis en vaardigheden opgedaan om de klachten aan het bewegingsapparaat, in het bijzonder van de wervelkolom, snel en effectief te beoordelen en te verhelpen.

Manueeltherapeuten bij Fysio on the Move: Tim Beijerbergen

 

Sport fysiotherapie

U bent geblesseerd. Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weer het veld in, de baan op, fietsen, hardlopen enzovoorts Een sportgerichte behandeling en begeleiding van onze sportfysiotherapeut zorgt daarvoor. Samen met de therapeut herstelt u tot uw oorspronkelijke sportniveau. Onze NVFS geregistreerde sportfysiotherapeut geeft deskundig advies, of het nu gaat over de zadelhoogte van uw fiets of over trainingsopbouw.

Sportfysiotherapie helpt niet alleen sporters weer op weg, maar biedt ook uitkomst voor wie (weer) wil beginnen met bewegen. Misschien bent u in de loop van de tijd zwaarder geworden, of is het vanwege een handicap of chronische ziekte nu eenmaal niet zo eenvoudig om (weer) te gaan sporten.

Sportfysiotherapeut Joyce Rookhuizen – Stoker en Anique Hukker helpen u weer op weg!

Psychosomatische therapie

Psychische overbelasting uit zich vaak in klachten als hoofdpijn, hyperventilatie, burn-out, slaapstoornissen, angstklachten en chronische pijn. Onze psychosomatische fysiotherapeut stelt aan de hand van een zorgvuldig onderzoek op basis van een uitgebreide intake en het invullen van diverse klachtenlijsten een behandelplan op samen met de patiënt.

Onze psychosomatische therapeuten volgden na hun opleiding fysiotherapie, een driejarige opleiding psychosomatische fysiotherapie waarin veel aandacht is voor de samenhang tussen lichamelijk klachten en psychische (over)belasting. Behandeling bestaat vaak uit het aanleren van diverse ontspanningstechnieken, zoals mindfulness. Daarnaast is er veel aandacht voor het vergroten van de bewustwording over het eigen functioneren.

fysiotherapeut werkzaam bij Fysio on the Move: Astrid ter Wal

Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel. Lymfoedeem ontstaat bijvoorbeeld doordat de afvoer van lymfevocht is verminderd. Dit kan leiden tot vochtophoping in armen en benen, het gezicht of de romp. Ook oncologische aandoeningen als borstkanker, of medische ingrepen kunnen oedeemklachten veroorzaken. De behandeling van deze klachten bestaat uit een combinatie van:

 • Manuele lymfedrainage: Een massagetechniek ter stimulering van de afvoer van lymfevocht.
 • Compressietherapie: Om de zwelling zo snel mogelijk te verminderen, zullen soms bandages gebruikt worden. Deze bandages zijn niet altijd prettig, maar wel een belangrijk onderdeel van de therapie.
 • Oefentherapie: Gericht op mobiliteit, kracht, stimuleren van niet aangedane lymfevaten en conditietraining.
 • Ademtherapie: Specifieke ademhalingsoefeningen zijn een stimulans voor de afvoer van lymfevocht.
 • Voorlichting: Over de behandeling en de gevolgen van de behandeling. huidverzorging, voeding, preventie van oedeem en zelfhulp.

Om te zorgen dat de vochtophopingen niet terugkeren, is soms een Therapeutische Elastische Kous (TEK) nodig. Deze kous zullen wij zelf aanmeten.

Oedeem therapeut Adriette Mak verzorgt bij ons deze behandelvorm.

Bekkentherapie

De bekkenbodemspieren zijn belangrijk voor het dagelijks bewegen en het voorkomen van rug-en bekkenpijn. Ze werken nauw samen met de buik- en rugspieren. Een klacht in het bekken leidt al snel tot een klacht in de bekkenbodem en omgekeerd. Gerichte fysiotherapie verhelpt en voorkomt dergelijke klachten. Wij leren u alle relevante spieren rondom het bekken te herkennen en te gebruiken. Wij geven ook advies over hulpmiddelen, zoals een bekkenband. Zwangere vrouwen met bekkenpijn helpen wij actief te blijven en optimaal te blijven functioneren.

Problemen rond het bekken ontstaan vaak door bijv. een verkeerde manier van plassen of ontlasten. Blaasontstekingen, buik- of prostaatoperaties en zwangerschap en bevalling kunnen ook leiden tot problemen. Voorbeelden van deze problemen zijn:

 • Ongewild urineverlies
 • Verlies van ontlasting
 • Een niet te onderdrukken aandrang om te plassen of ontlasten
 • Te veel of te vaak naar het toilet moeten
 • Pijn in de onderbuik, bekkenbodem, bij het stuitje of schaambeen
 • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder of darmen
 • Seksuele problemen kunnen ook samenhangen met niet goed functionerende spieren

Astrid ter Wal bekkentherapeut, geeft u inzicht en uitzicht bij het verhelpen van bovenstaande problemen.

Dry Needling

Dry needling is een techniek, waarbij de therapeut spieren met een naald aanprikt. Deze therapievorm is zeer effectief voor de behandeling van ‘knopen’ (‘tenderpoints’) in een spier. Dit zijn kleine verhardingen die voor vervelende, uitstralende pijnklachten kunnen zorgen.De therapeut plaatst gericht, zeer dunne naaldjes in een spier om deze snel en langdurig te laten ontspannen.

Dry needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald, er wordt dus geen vloeistof in de spier gespoten. Het is gebaseerd op de westerse anatomische en neurofysiologische kennis. (Het is dus géén acupunctuur). Bij dry needling gebruikt de therapeut meestal één naald, waarmee kortdurend in de spier wordt geprikt.

Dry Needling therapeut bij Fysio on the Move:  Tim Beijerbergen, Steven van Beekveld, Thiemo Koster  en  Anique Hukker

Revalidatie

Na een ongeval of operatie kan het nodig zijn om met professionele hulp opnieuw te leren bewegen. De fysiotherapeut stelt samen met u een persoonlijk behandelplan op om stapje voor stapje, in verantwoord tempo te revalideren. Bij ons kunt u revalideren na operaties aan heup, knie of rughernia, na een beroerte, een dwarslaesie en tal van andere indicaties. De revalidatie vindt plaats ná uw ontslag uit ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Revalidatie therapeut werkzaam bij Fysio on the Move: Astrid ter Wal, Adriette Mak, Samantha Andujar y Alonso en Joyce Rookhuizen

Vliegwieltraining

Bij onze Fysio on the Move locatie Medisch Centrum Bodegraven is het nu ook mogelijk om onder begeleiding van onze fysiotherapeuten te trainen aan de hand van de vliegwiel methode.

Deze vrij nieuwe trainingsmethode is uit recente onderzoeken efficiënter gebleken dan gewone kracht training. Vliegwiel training is een isoinertial training, dat wil zeggen dat de kracht die je levert in de uitgaande beweging omgezet wordt in een net zo zware teruggaande beweging, ook wel de excentrische fase genoemd. Deze excentrische fase is zeer belangrijk als het gaat om een prikkel afgeven aan je lichaam om sterker te worden. Doordat je niet met een vaste hoeveelheid gewicht werkt, maar met eigen gegenereerde kracht, ben je continu met je maximale kracht levering bezig per herhaling. Zo haal je betere resultaten met je training, welke wij goed bij kunnen houden met de ingebouwde kracht meter/app.

Vliegwiel training is inzetbaar op verschillende vlakken. Zo is het natuurlijk uitermate geschikt voor algemene krachttraining maar ook zeker bij sportrevalidatie trajecten omdat je nooit zwaarder traint dan jij zelf qua kracht kan leveren op dat moment.

Wat zijn de voordelen van vliegwieltraining?

 • Grotere krachtsontwikkeling door intensievere trainingsmethode
 • Verbetert de motorische coördinatie
 • Verbetert de interne spierstructuur en versterkt de pezen
 • Kortere en intensievere training sessies, oftewel efficiënter!

Vliegwieltraining fysiotherapeut bij Fysio on the Move: Joyce Rookhuizen 

Handtherapie

Uw handen zijn belangrijk gereedschap. Pas als u letsel aan de handen heeft, merkt u hoe beperkend dit is. Wij zijn specialist in het behandelen van klachten aan hand en pols.  Zodat u zo snel mogelijk weer kunt doen wat belangrijk is.

Onze handtherapeut Samantha is een erkende fysiotherapeut. Door uitgebreide nascholing en klinische ervaring heeft hij of zij zich gespecialiseerd in de behandeling van hand, pols en arm.

Onze handtherapeut is uitstekend op de hoogte van de anatomie van de hand en van de verschillende letsels en aandoeningen. We werken nauw samen met huisartsen, handchirurgen en overige medisch specialisten, waardoor u de beste kans heeft op een goed herstel. Onze therapeut adviseert, behandelt en begeleidt.

Mindfulness

Mindfulness kan u helpen om chronische pijn en of stress te verminderen. De training leert je om in het hier en nu te leven en alles met aandacht te doen: fietsen, eten of werken. Het brengt je aandacht op wat je nu doet, voelt en ervaart.

Het doel van de mindfullness training is om meer bewust te worden van onze gedachten , gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment. Daarmee geven we onszelf de mogelijkheid om te kiezen wat te doen of te laten. In plaats van automatisch in dezelfde oude denkpatronen terecht te komen die wellicht (mede) oorzaak zijn van stress vermoeidheid of chronische pijn.

Aandachtig leven vraagt oefening en inspanning. Alleen door dagelijks oefeningen kunnen we ontdekken wat aandachtig leven voor ons betekent.

Onze fysiotherapeut Astrid ter Wal kan u begeleiden om dit proces te doorlopen.

Kinderfysiotherapie

Onze kinderfysiotherapeut behandelt kinderen in de leeftijdscategorie van 0-16 jaar. Bij kinderfysiotherapie wordt ingespeeld op de voortdurende verandering van groei en ontwikkeling van het kind. Dit speelt in de behandeling steeds een centrale rol.

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd of afwijkend zijn. De oorzaak hiervan vergt nader onderzoek door de kinderfysiotherapeut,  eventueel in samenwerking met andere disciplines.

Kinderen leren spelenderwijs! Problemen bij het bewegen kunnen het spelenderwijs leren in de weg staan en daardoor een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het leven van het kind en (indirect) zijn ouders. Kinderen vragen daarom een specifieke eigen benaderingswijze van de therapeut.

kinderfysiotherapeut bij Fysio on the Move: Patricia Tetteroo

Leer hier over Kids on the Move onze nieuwste oefenprogramma voor kinderen!

Bedrijfsfysiotherapie

Gezondheidsproblemen komen uiteraard ook op de werkplek voor. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als de werkgever. Beiden hebben er baat bij dat de werknemer snel herstelt en weer aan de slag kan. De fysiotherapeut, manueel therapeut en bedrijfsfysiotherapeut kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

De bedrijfsfysiotherapeut zet zich in voor de gezondheid van organisaties en medewerkers. Dat doen we op verschillende manieren:

 • We helpen gezondheidsproblemen op de werkplek te voorkomen.
 • We verminderen (structurele) aandoeningen van het bewegingssysteem.
 • We ondersteunen bij de re-integratie van (langdurig) zieke werknemers.
 • We zorgen voor snel herstel bij blessures en andere lichamelijke ongemakken.

We helpen u graag!

Shockwave therapie

Shockwave is een innovatieve en nieuwe behandelmethode voor pijnklachten aan pezen, spieren en gewrichten. Door het inzetten van deze techniek zijn wij ervan overtuigd de beste behandeling bij pijnklachten aan pezen en spieren te kunnen bieden. Vaak wordt shockwave in samenwerking met oefentherapie ingezet.
 

Een shockwave-apparaat geeft  geluidsgolven af met hoge energiewaarde. Deze golven stimuleren de stofwisseling en bloedcirculatie in aangedane pezen, waardoor het herstelproces versneld op gang komt. Overbelast of verzwakt peesweefsel wordt met shockwave-therapie sterker en kan weer meer belast worden. Shockwave-therapie is daarom een populaire methode om chronische pees aandoeningen te behandelen.

Shockwave therapeut werkzaam bij Fysio on the Move: Robin van der Laan, Steven van Beekveld en Tim Beijerbergen van Henegouwen